vlk

vlk
pozor!!!

Pozor!!!

15.03.2017, získal: Allforhouse, s.r.o., od: vlk

pozor na tuto známu "FIRMU"! Zadlžený po uši u mnohých veriteľov, nekvalitná práca, podvody s používanými materiálmi a fiktívnymi prácami, nesplnené dohody a termíny...


vlk

Neboli pridané