reco s.r.o.

reco s.r.o.

0 hodnotení
Zadať dopyt

Sídlo firmy:
Bellova 1947/12, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 47157810

Kontakty:
0905979466
reco@centrum.sk
www.recosro.sk


Ponúkané služby:

 • betónovanie
 • betónové ploty
 • cesty a chodníky
 • demolačné práce
 • drevený obklad
 • elektrická prípojka
 • elektrické kúrenie
 • elektroinštalácie
 • fotovoltaika - solárne panely
 • hydroizolácia
 • interiérový návrhár
 • komplet vybavovanie stavebného povolenia
 • kopanie základov
 • maliarske práce
 • montáž bleskozvodu
 • montáž interiérových dverí a zárubní
 • montáž kľučiek a dverných kovaní
 • montáž lustrov, lámp a LED
 • montáž rovnej strechy
 • montáž sadrokartónu
 • montáž šalovacích dielcov
 • murár - realizácia hrubej stavby
 • návrh a montáž kúpeľne
 • obkladač, obklady a keramické dlažby
 • omietky a fasády
 • ostatné výkopové práce
 • ploty, oplotenie
 • pokládka laminátovej a drevenej podlahy
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • rekonštrukcia domu a bytu
 • renovácia balkónu alebo logie
 • revízne správy elektrických zariadení
 • rezanie komunikácií, ciest, chodníkov a spevnených plôch dilatačnou pílou
 • sťahovací servis
 • stavba a rekonštrukcia chalupy
 • stavba domu na kľúč
 • stavba nízkoenergetických a pasívnych domov
 • stavebný dozor
 • úprava terénu
 • vegetačná - zelená strecha
 • vodár - vodoinštalačné práce
 • vodovodná prípojka
 • zatepľovanie fasády
 • zatepľovanie strechy a podkrovia

O firme:

Realizácia stavieb :
Na kľúč pre Vás zrealizujeme výstavbu pozemných stavieb (rodinné domy, obchodné a výrobné objekty), inžinierskych sietí ( vodovody, kanalizácie, žumpy, elektrické prípojky,…), ale aj rekonštrukcie a renovácie týchto stavieb . Spolupracujeme so skúsenými dodávateľmi a remeselníkmi.

Stavebný dozor a technický dozor :
Ako stavebný dozor dohliadneme aby Vaša stavba bola postavená v zmysle projektovej dokumentácie, BOZP, požiadaviek investora a zákona. Vlastníme osvedčenie stavebného dozoru zo Slovenskej komory stavebných inžinierov pre stavby pozemné (rodinné domy, obchodné a výrobné objekty) a inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby).
Technický dozor Vám pomôže s kontrolou rozpočtu, výkazu výmer, faktúry ale aj plnenia harmonogramu stavby od Vášho dodávateľa stavby.

Projekčná a inžinierska činnosť :
Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno-plánovacej dokumentácie. Celá činnosť je previazaná s prácou architektov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy, povolovaním stavby v územnom konaní, stavebnom povolení a kolaudáciou stavby.

Stavebné poradenstvo :
Cenové kalkulácie, rozpočty a odhady predpokladaných nákladov stavby.
Technická príprava investičného zámeru, návrhy riešenia, prehodnotenie vhodnosti pozemku k danému zámeru, posúdenie stavebných závad a porúch, audit budov.
Architektonická štúdia využiteľnosti územia a posúdenie návrhu.
Projekčné posúdenie projektu, jeho realizovateľnosti a kompletnosti.
Návrhy a riešenia zmlúv v rámci platných zákonov.
Posúdenie návratnosti investícií.
Nezávislý technicko-finančný audit projektu v rôznych stupňoch rozpracovania

Hodnotenia vykonaných prác pre reco s.r.o. od ich zákazníkov. Hodnotenia zákazníkmi sú dobrovoľné a subjektívne. Môžu ale napomôcť pri výbere vhodného majstra alebo firmy pre Váš projekt.

Neboli pridané

Pridať hodnotenie

Realizácie prác reco s.r.o. pridané priamo firmou / majstrom. Pomôžu Vám urobiť si predstavu o rozsahu a kvalite ponúkaných služieb.

Neboli pridané